iOS, Android, Windows mobile development codes and tips

iOS Bağlantı kontrolü ve Wifi / 3G bağlantı farkı

Toplam 63 Görüntülenme

Uygulamamızın bağlantısı koptuğunda yada wifi üzerinden mi 3G üzerinden mi bağlandığını anlayabilmek için aşağıdaki kodları kullanmamız yeterli olacaktır. Bağlantı durumu değiştiğinde reachabilityChanged fonksiyonu çalışır.

AppDelegate.h


#import "Reachability.h"

@interface AppDelegate : UIResponder {

Reachability *reachability;
NetworkStatus reachStatus;

}

AppDelegate.m


- (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {

reachability = [Reachability reachabilityForInternetConnection];
[[NSNotificationCenter defaultCenter] addObserver:self
selector:@selector(reachabilityChanged)
name:kReachabilityChangedNotification
object:nil];
[reachability startNotifier];
[self reachabilityChanged];

//sürekli kontrolü kapatmak için kullanabilirsiniz.
//[reachability stopNotifier];

// Override point for customization after application launch.
return YES;

}

- (void) reachabilityChanged {

reachStatus = [reachability currentReachabilityStatus];

if(reachStatus == NotReachable)
{
//No internet
NSLog(@"No Internet");
}
else if (reachStatus == ReachableViaWiFi)
{
//WiFi
NSLog(@"Wifi");
}
else if (reachStatus == ReachableViaWWAN)
{
//3G
NSLog(@"3G");
}

}

Reachability class dosyalarını indirmek için:
https://github.com/tonymillion/Reachability