iOS, Android, Windows mobile development codes and tips

iOS Sdk da Kendi Function Kütüphanelerimizi Oluşturmak

Toplam 172 Görüntülenme

Alışık olduğumuz programlama dillerinden objective C ye direk dalış yaptığımızda biraz afallar gibi oluyoruz. Ama php, c# , c++ ve benzeri dillere azda olsa aşina olanlar kendi kütüphanelerini yaratmak isteyeceklerdir.

Xcode ile yeni bir proje açıp yeni bir class ekliyoruz. Classımızın adı Function .h ve .m dosyalarını aşağıdaki gibi revize ediyoruz.

Function.h


#import <Foundation/Foundation.h>

@interface Functions : NSObject {
NSString *Alert_Message;
NSString *AlertBox_Title;

}
@property(nonatomic,copy) NSString *Alert_Message;
@property(nonatomic,copy) NSString *AlertBox_Title;

- (void)ShowSimpleAlertBox;
- (void)ShowOkCancelAlertBox;

@end

Function.m


#import "Function.h"

@implementation Functions

@synthesize Alert_Message;
@synthesize AlertBox_Title;

-(void) ShowOkCancelAlertBox
{
UIAlertView *alert = [[UIAlertView alloc] initWithTitle:AlertBox_Title message:Alert_Message
delegate:self cancelButtonTitle:@"No" otherButtonTitles:@"Yes", nil];
[alert show];
[alert release];
}

-(void) ShowSimpleAlertBox
{

UIAlertView *alert= [[UIAlertView alloc] initWithTitle:AlertBox_Title
message:Alert_Message
delegate:nil
cancelButtonTitle:@"OK"
otherButtonTitles: nil];
[alert show];
[alert release];

}

@end