iOS, Android, Windows mobile development codes and tips

iOS Sunucuya Veri Gönderme

Toplam 266 Görüntülenme

Uygulamadan sunucumuzdaki bir php dosyasına veri göndermek için aşağıdaki kodu kullanabiliriz.
Örneğimizde cihazla ilgili bazı bilgileri gönderiyoruz.


#import "UIDeviceHardware.h"

- (void) postDataRequest {

NSString *urlstr = [[NSString alloc] initWithFormat:@"http://www.sulubeyn.com./data.php?name=%@&sysver=%@&uuid=%@&v=1.0",
[[UIDevice currentDevice] name],
[[UIDevice currentDevice] systemVersion],
[[UIDevice currentDevice] uniqueIdentifier]
];
NSString *urlstrEscape = [urlstr stringByAddingPercentEscapesUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding];

NSURLRequest *theRequest=[NSURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:urlstrEscape]
cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
timeoutInterval:3.0];

NSURLConnection *theConnection=[[NSURLConnection alloc] initWithRequest:theRequest
delegate:self];
NSLog(@"%@", theConnection);
}