iOS, Android, Windows mobile development codes and tips

Yazılar Etiketlenmiş send

iOS SMS Gönderimi

Uygulamadan çıkmadan SMS gönderim ekranını telefon numarası ve mesaj hazır bir şekilde göstermek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

- (void) SMSContact {

NSString *SMSnumber = @"05001234567";
NSString *SMStext = @"Hello Sulubeyn";

Class smsClass = (NSClassFromString(@"MFMessageComposeViewController"));
if (smsClass != nil && [MFMessageComposeViewController canSendText]) {
MFMessageComposeViewController *controller = [[MFMessageComposeViewController alloc] init];
controller.body = SMStext;
controller.recipients = [NSArray arrayWithObject: SMSnumber];
controller.messageComposeDelegate = self;
[self presentModalViewController:controller animated:YES];
[controller release];

} else {
//Cihaz SMS desteklemiyorsa uyarı çıkartalım.
UIAlertView *alert = [[UIAlertView alloc] initWithTitle:nil message:@"Cihaz SMS desteklemiyor!"
delegate:self cancelButtonTitle:nil otherButtonTitles:@"Tamam", nil];
alert.tag = 1;
[alert show];
[alert release];

}

}

Kullanıcının yaptığı işlemi kontrol etmek için aşağıdaki kodu kullanmamız gerekiyor.

- (void)messageComposeViewController:(MFMessageComposeViewController *)controller didFinishWithResult:(MessageComposeResult)result {

switch (result)
{
case MessageComposeResultCancelled:

NSLog(@"Sonuç: sms iptal edildi");
break;
case MessageComposeResultSent:
NSLog(@"Sonuç: sms gönderildi");
break;
case MessageComposeResultFailed:
NSLog(@"Sonuç: sms başarısız");
break;
default:
NSLog(@"Sonuç: sms gönderilmedi");
break;
}

//Statusbar kapalıysa bile görünebilir, bunu engellemek için bu kodu eklemekte fayda var.
[[UIApplication sharedApplication] setStatusBarHidden:YES withAnimation:NO];

//Viewi kapatıyoruz
[self dismissModalViewControllerAnimated:YES];

}